Kom i gang!

Velkommen som Luftagent!

Før dere starter opp må dere montere måleren og registrere dere på elevsiden.

 1. Montering av måler.
  Monter måleren ca 150 cm opp på en innervegg på et sted der den får stå i fred. Måleren består av to pakker. Dere kan se hvordan denne monteres her.

  NB. De fleste skoler har en brannmur som sperrer nettilgangen. Be IT-ansvarlig låse opp nettporten før du kobler til måleren. Last ned detaljer forklaring her.

  Når måleren lyser grønt er den klar!

 2. Lag brukernavn og passord
  Trykk på registrer, finn din skole og fyll ut informasjonen.

  Logg inn med brukernavn og passord og se resultatene fra din måler. det kan ta litt tid før dere ser de første registreringene.

 • Monter opp måleren og sjekk at det lyser grønt lys
 • Logg inn på deres elevside
 • Del klassen inn i agentgrupper på 3-4 elever
 • Start på ukesoppdragene! Spørsmål?
  Send epost til luftagentene@naaf.no

Slik leser dere av resultatene

Diagrammet har to ulike funksjoner.

Den ene er en oversikt over alle parameter samlet (temperatur, CO2 og luftfuktighet). Det er den grafen som du ser hele tiden på siden. Den følger trafikklysprinsippet og går fra grønn til rød.

Den andre funksjonen er å holde musepekeren over et punkt på grafen. Da kommer det opp en tabell der temperatur, CO2 og luftfuktighet vises hver for seg. Disse tabellene vises også etter trafikklys, altså fra grønn til oransje til rød. Her kan dere se hvilket element som påvirker inneklimaet deres, slik at dere kan gjøre tiltak knyttet direkte opp til dette.

Grenseverdi for CO2 er 1000 ppm. Får dere verdier over dette må dere gjøre tiltak som f.eks å åpne vinduer, redusere antall elever i klassen eller ta en liten pause for å la rommet puste. Får dere høye verdier over tid kan dere gå inn på naaf.no for å få hjelp til veien videre.

Anbefalt temperatur i klasserommet er 18-22 grader.
Anbefalt luftfuktighet er 30-45%.

Tips og triks til gjennomføring

Det er opp til hver klasse hvor ivrige agenter dere ønsker å være, men jo mer dere bruker måleren, jo mer vil dere lære.
Elevsiden består av to deler. En side der oppdragene ligger og en side der måleresultatene lagres. Denne siden krever en logg inn og det er bare deres klasse som kan se resultatene til deres måler.

Under grafen har dere et sett med knapper. Disse knappene trykker dere på underveis. Nederst på siden har dere et notatfelt. Her kan dere notere ned alt som dere tror påvirker resultatene. Det kan for eksempel være at det regner ute, eller at det er veldig varmt og andre ting dere har gjort eller opplevd som påvirker inneklimaet.

Vi anbefaler å oppnevne en gruppe elever til superagenter hver uke, slik at de kan ta ansvar for å følge med på resultatene gjennom skoledagen. Denne gruppen må ha tilgang til PC/læringsbrett eller tilsvarende og være logget på deres side.

Del elevene inn i faste grupper med 3-4 elever i hver.
Hver uke gjennomfører dere ett ukesoppdrag og noterer at det er gjennomført i notatfeltet. Det er fullt mulig å gjøre flere eller færre oppdrag hver uke. Det viktigste er at dere har det gøy og klassen blir bevisst på sitt inneklima.

Trenger dere mer hjelp kan dere finne mer informasjon om videre og større tiltak for inneklima kan dere gå inn på NAAF sine nettsider. Her ligger det flytskjema for hvordan dere skal gå videre.