Om Luftagentene

Bli Luftagenter og bidra i kampen for et bedre inneklima i klasserommet

Luftagentene er en kampanje i regi av Norges Astma- og Allergiforbund og har som målsetning å øke kunnskapen om inneklima i læringsmiljø.

Prosjektet er tilrettelagt for 5.-7.trinn og er finansiert av Bufdir. Deltagelsen er gratis for 100 skoleklasser i Norge og lanseres i september 2017.

Prosjektet skal oppleves som en førstehjelp der klassen selv, ved hjelp av egne midler og tiltak, kan bedre eget inneklima til et akseptabelt nivå. Deltagerklassene monterer en luftmåler i klasserommet som sender resultater på CO2, luftfuktighet og temperatur til luftagent.no

Konseptet i prosjektet bygger på elevdeltagelse der klassen måler, forsker og gjennomfører oppgaver knyttet til inneklima og læreplanen. Oppgavene er basert på enkle tiltak som gir økt kunnskap om inneklima som elever og lærere kan ta med seg videre.

  • Luftagentene skal oppfordre elever til å ta ansvar for eget inneklima.
  • Luftagentene skal tilrettelegge for enkel tilgang til engasjerende informasjon og tiltak.
  • Luftagentene skal øke kunnskapen om inneklima i skolen. Vil du delta? Send epost til luftagentene@naaf.no

Bakgrunn for prosjektet

Norges Astma- og allergiforbund vil gjennom dette prosjektet sette søkelyset på betydningen av inneklima i utdanningsinstitusjoner og øke kunnskapen om hva som er et godt læringsmiljø.

Handlingsplaner for eventuell videre oppfølging finner du på www.naaf.no/luftagentene/skoler

Deltagelsen i Luftagentene må godkjennes av øverste leder på skolen. Det kan derfor være lurt å avklare dette før dere melder interesse.

Deltagelse er frivillig og gratis.