Oppdrag 5

Lag klassens egne inneklimarutiner

DEL 1

Oppgave 1 – Handlingsplan

Nå har dere blitt rutinerte inneklimaagenter og vet hva dere må huske på for å ha et godt inneklima i deres klasserom. Det er allikevel lett å glemme og derfor er det lurt å ha en plan for hvilke tiltak dere må huske på.

  1. Jobb i agentgrupper. Sett opp et tankekart på ulike tiltak dere har lært gjennom å være deltagere i Luftagentene og tiltak dere gjorde fra før.
  2. Lag ett felles tankekart på tavla. Velg ut 10 punkter som skal være klassens handlingsliste.

Dere kan laste ned en plakat her.

Oppgaven tar ca 30 minutter

DERE TRENGER:

  • Utskrift av plakat
  • Tilgang til nett for å hente informasjon

    Spørsmål?
    Send epost til luftagentene@naaf.no

Fagstoff om inneklima

På denne lenken kan dere finner mer informasjon om inneklima i skolen. Klikk dere inn på de ulike temaene som er mest aktuelle for deres klasserom og se hvilke tips dere kan bruke for å bedre deres inneklima.