Oppdrag 4

Konsekvenser og tiltak

DEL 1

Oppgave 1– CO2
Denne oppgaven går over en hel dag.

  1. Bruk den første delen av dagen på å lage så dårlig inneklima som mulig. La elevene komme med forslag på hva de tror vil påvirke inneklima negativt. Eksempler kan være: Ha med vått utetøy inn, bruk utesko og pass på at vinduene har vært stengt og at det ikke har blitt luftet i pausen. Start økten med litt fysisk aktivitet og sjekk om det har innvirkning på måler-resultatene. Dere kan også invitere en annen klasse inn og se hva som skjer. Gjør en ting av gangen og se om det har utslag på måleren.
  2. Lukk opp ett vindu og se hvor lang tid det tar før kurven synker.
  3. Hvilket resultat endret seg mest gjennom dagen?
  4. Diskuter i klassen. Hvordan ser kurven ut? Har CO2nivået endret seg? Har CO2-nivået vært over handlingsgrensen? Hva kan dere gjøre for å redusere CO2-nivået i klasserommet. Hvor lang tid tok det før dere så endring CO2-nivået?

DERE TRENGER:

  • Mulighet til å se film
  • Rutepapir, linjal og blyantSpørsmål? Send epost til luftagentene@naaf.no

DEL 2

Oppgave 2 – Inneklimafilm 3

  1. Se filmen ved å trykke her
  2. Lag en pedagogisk sol i fellesskap. Hva husker dere fra filmen? Bruk gjerne et par minutter til å snakke to og to eller i grupper før dere starter oppsummeringen sammen.Oppgaven tar ca 15 minutter