Oppdrag 6

Gjennomgang av luftbiblioteket

DEL 1

Oppgave 1 – Luktbibliotek

Nå er luktbiblioteket klart!

  1. Åpne ett og ett glass og lukt på innholdet.
  2. Diskuter i klassen: Hva har skjedd? Skjer det noe dersom dere holder glassene som lukter sterkest inntil måleren? Hva tror dere skjer dersom disse tingene ligger i klasserommet hver dag?

Oppgaven tar ca 20 minutter

DERE TRENGER:

DEL 2

Oppgave 2 – Inneklimadikt

Jobb i agentgrupper eller én og én.

  1. Skriv et dikt om hva et godt eller dårlig inneklima gjør med oss når vi skal lære.
  2. Les diktene for hverandre
  3. Stem på det beste diktet og send til luftagentene@naaf.no
    NAAF sender dere en Luftforsvarsplakat med diktet på og kårer de beste diktene på luftagent.no

Oppgaven tar ca 20 minutter