Oppdrag 7

Presentasjon av Luftagentenes innsats for lærere og skolens ledelse

DEL 1

Oppgave 1 – Presentasjon

Jobb i agentgrupper. Hver gruppe får ansvaret for en del av en presentasjon om Luftagentene. Resultatet presenteres for lærerne på lærerværelset, for ledelsen eller for en annen klasse. Hvis dere får lov kan dere presentere for hele skolen.

Gruppe 1 – Bakgrunn for hvorfor NAAF startet Luftagentene.

Gruppe 2 – Hva har dere gjort som luftagenter og hvordan har dere jobbet?

Gruppe 3 – Hva har dere funnet ut?

Gruppe 4 – Hva kan skolen gjøre for å holde inneklimaet i klasserommene sine best mulig?

Oppgaven tar ca 60 minutter

DERE TRENGER: